: การเตรียมตัว
การเตรียมความพร้อม ในการไปประกอบพิธิ

การประกอบพิธีฮัจย์จะสมบูรณ์พร้อม นอกจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์ ที่จะเดินทางไปทำฮัจย์เพื่ออัลลอฮฺ ศึกษาทำความเข้าใจถึงรูกน และแนวปฏิบัติอื่น ๆตลอดการประกอบพิธีฮัจย์ แล้ว

การเตรียมตัวการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์สำหรับฮุจญาจไทย
ชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีความสามารถจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซะอุดิอะราเบีย จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ในรูกนต่างๆของการประกอบพิธีฮัจย์ ความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพ ความพร้อมทางการเงินซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไป - กลับ

<< Prev - 1 - Next >>
 

 •  กรมศาสนา
 •  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 •  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
 •  สมาคมคุรุสัมพันธ์
 •  สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 •  โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
 •  โรงเรียนบางกอก วิทยา มูลนิธิ
 •  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 •  นิสาวาไรตี้
 •  สินธรสเต็กเฮาส์
 .  m_net
   
counter