: ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการฉีควัคซีน แก่ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
ประกาศแจ้งการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ คลอง9 กรุงเทพ

ประกาศข่าวฮัจย์ 2556 ด่วน!!!!!

โปรดทราบ!! ผู้ที่พลาดโอกาสการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี 2555 นี้  ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเดินทาง ในปี 2556 อินชาอัลลอฮฺ  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิกที่รูป หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโดยตรงกับทางบริษัท

โปรแกรมอุมเราะห์ 1434

เปิดศักราชใหม่ด้วยโปรแกรมอุมเราะห์       การดำเนินการวีซ่าจะเริ่มภายในกลางเดือนมกราคม 2556  ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่ท่านสะดวกเดินทางได้ ตลอดปีนี้..........

<< Prev - 1 - Next >>
 

 •  กรมศาสนา
 •  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 •  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
 •  สมาคมคุรุสัมพันธ์
 •  สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 •  โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
 •  โรงเรียนบางกอก วิทยา มูลนิธิ
 •  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 •  นิสาวาไรตี้
 •  สินธรสเต็กเฮาส์
 .  m_net
   
counter