: โปรโมชั่น
บริการฉีควัคซีน แก่ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
ประกาศแจ้งการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ คลอง9 กรุงเทพ

ฮัจย์ 2556

หจก. เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ยินดีนำท่านสู่พิธีฮัจญ์ตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) และการบริการด้วยอามานะฮฺอันสูงสุด

<< Prev - 1 - Next >>
 

 •  กรมศาสนา
 •  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 •  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
 •  สมาคมคุรุสัมพันธ์
 •  สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 •  โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
 •  โรงเรียนบางกอก วิทยา มูลนิธิ
 •  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 •  นิสาวาไรตี้
 •  สินธรสเต็กเฮาส์
 .  m_net
   
counter