: อุมเราะห์ แพคแกจ
โปรแกรมอุมเราะห์ตรงไปตรงกลับ 1434

โปรแกรมอุมเราะห์เยือนตุรกี 1434

เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป  มีความยินดีขำนำท่านผู้มีเกียรติเดินทางสู่ประเทศตุรกีที่ตั้งอยู่ปลายทวีปเอเซีย  และเชื่อมต่อกับทวีปยุโรปเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมสองฝั่งทวีป อุดมไปด้วยความงามทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและเอเชีย  นอกจากนี้ยังเป็นจุดกำเนิดตามทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

โปรแกรมอุมเราะห์เยือนอักซอ 1434
 เอส.ที.อาราเบียน กรุ๊ป  ยินดีนำท่านสู่พิธีอุมเราะห์ 1434  เยือนนครเยรูซาเลม อดีตแผ่นดินกันอานในอดีต  ปาเลสไตน์  ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม  เยือนดินแดนสำคัญของบรรดานบีองค์ก่อนๆ  เยือนมัสยิดอัลอักซอ  เมืองเบตเลแฮม  สถานที่เกิดของท่านนบีอีซา  เมืองเฮบรอน มัสยิดนบีอิบรอฮีม ทะเลสาบเดดซี  ปิดท้ายที่ประเทศจอร์แดน  เยือนมัสยิดนบีซูเอ็บ  มนุษย์ถ้ำกะห์ฟี  และมุ่งสู่เมืองนครมาดีนะห์  เข้าสู่พิธีอุมเราะห

อุมเราะห์ปี 2553
เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป  ยินดีนำท่านสู่พิธีอุมเราะห์ปี  1431  เยือนนครเยรูซาเลม  อดีตแผ่นดินกันอาน  ปาเลสไตน์  ดินแดนแห่งอารยธรรมอิสลามของนบีองค์ก่อนๆ เยือนมัสยิดอักซอ  เมืองเบตเลแฮม   สถานที่เกิดของท่านนบีอีซา  เมืองเฮบรอน  มัสยิดนบีอิบรอฮีม  ทะเลสาบ – เดดซี  ต่อท้ายด้วย  จอร์แดน  เยือนมัสยิดนบีซูเอ็บ  มนุษย์ถ้ำกะห์ฟี  และมุ่งสู่นครมาดีนะห์

โปรแกรมอุมเราะห์ 1428
โปรแกรมอุมเราะห์ กำหนดการเดินทาง อุมเราะห์-ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์อิสลาม ตลอดปี ฮ.ศ.1428

<< Prev - 1 - Next >>
 

 •  กรมศาสนา
 •  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 •  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
 •  สมาคมคุรุสัมพันธ์
 •  สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 •  โรงเรียนมิฟตาฮุ่ลอุลูมิดดีนียะห์
 •  โรงเรียนบางกอก วิทยา มูลนิธิ
 •  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 •  นิสาวาไรตี้
 •  สินธรสเต็กเฮาส์
 .  m_net
   
counter