: ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการฉีควัคซีน แก่ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.อาราเบียน กรุ๊ป  ประกาศแจ้งการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคประกาศให้บริการแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลอง9 กรุงเทพมหานคร

 
counter