: โปรโมชั่น

 

 

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอ
“ฮัจญ์ที่มับรู้รนั้น ไม่มีการตอบแทนสำหรับเขา นอกจากสวรรค์”

                ในนามของ เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับฮุจญาจทุกท่านที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ขออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงประทานฮัจญ์ที่มับรู้รสู่ฮุจญาจปี 1435 โดยทั่วกัน

                อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงตระเตรียมเสบียงเถิด  แท้จริงเสบียงที่ดียิ่งนั้นคือเสบียงแห่งการยำเกรง  อัลบากอเราะห์อายะที่ 197 ฉะนั้นการเดินทางสู่พิธีฮัจย์จึงไม่ใช่เจตนารมณ์ของการเดินทางเพื่อหาความสุข ความสำราญ ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ยังกำชับว่า “ฮัจญ์ต้องเอาแบบอย่างจากฉัน”

                ดังนั้น เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ยินดีนำท่านสู่พิธีฮัจญ์ตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ดังกำหนดการต่อไปนี้ 40 วันเต็มกับการเดินทาง และการบริการด้วยอามานะฮฺอันสูงสุด

วันที่  5,6,7,8 กันยายน   2557   (ค่ำลง)               สนามบินสุวรรณภูมิ – (ดูไบ,ไคโร,อัมมาน,บาห์เรน,มัสกัต)

21:00 น.          พร้อมกันที่สนามบินช่อง 7  เคาเตอร์สายการบิน                                    

21:00 น.          รับหนังสือเดินทาง, รับเอกสารที่นั่ง 

00:30 น.          ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่อัมมาน เที่ยวบิน ( EK  MS  RJ  GF  WY )

05:15 น.          ถึงอัมมานทรานสิต เปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบิน (เข้าพักโรงแรม)

วันที่ 6,7,8,9  กันยายน  2557                                         (ดูไบ,ไคโร,อัมมาน,บาห์เรน,มัสกัต)  -  นครมาดีนะฮฺ

20:30 น.          ออกเดินทางจาก อัมมาน สู่สนามบินมาดีนะฮฺ เที่ยวบิน   ( EK  MS  RJ  GF  WY )

22:30 น.          ถึงมาดีนะฮฺ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

23:30 น.          ออกเดินทางจากสนามบินมาดีนะฮฺสู่ที่พัก
                        
ถึงนครมาดีนะฮฺ เข้าที่พัก พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็น

04:00 น.          เตรียมตัวละหมาด ณ มัสยิดท่านนบี (ซ.ล.)

ระหว่างวันที่ 6-13 กันยายน  2557

           จะพักอยู่นครมาดีนะฮฺ  8 วัน กิจกรรมที่ต้องให้ความสำคัญคือ การละหมาดฟัรฎู ที่มัสยิดท่านนบี (ซ.ล.)
ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถ เนื่อ
งจากมีภาคผลหนึ่งการละหมาดเท่ากับหนึ่งพันเท่า จากวัจนะของท่านนบี (..) ช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการสอนบรรยายทุกวัน หลังอาหารเช้า เรื่องความสำคัญของนครมาดีนะฮฺ, มัสยิดท่านนบี (..) ศาสนสถานประวัติศาสตร์ท่านนบีที่สำคัญ อาทิ หลุมฝังศพท่านนบี, ท่านอบูบักรฺ, ท่านอุมัร, สุสานบาเกี๊ยะฮฺ ที่ฝังศพท่านอุสมาน บรรดาภรรยาท่านนบี (..) และบุตรอัครสาวก อีกจำนวน 10,000 
คนเศษ และเยี่ยมชม
เขาอุฮุด, มัสยิด
2
กิบลัต, ตลาดอินทผลัม จะมีการบรรยายโดยละเอียดเรื่อง การประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนเดินทางสู่
มักกะฮฺอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 กันยายน 2557

09:00 น.          ออกเดินทางจากมาดีนะฮฺสู่นครมักกะฮฺ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทาง  470 กม.  โดยแต่ง

                        กายในชุดเอี๊ยะฮฺรอม ทั้งชายและหญิง ถึงยังจุดเริ่มต้นที่มีกอต มัสยิดเบร - อาลี (ซุลอุลัยฟะห์)

                        ทำการละหมาดสุนัตเอี๊ยะฮฺรอม เนียตเข้าพิธี .......กล่าวตัลบียะห์ตลอดการเดินทาง

17:00 .          ถึงนครมักกะฮฺ เข้าสู่ที่พัก ผ่อนคลายอิริยาบถ รับประทานอาหาร แซะห์นำคณะทำการตอว๊าฟ

                        และสะแอ ตะฮัลล้น ใช้เวลาในการประกอบพิธีประมาณ 2 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 14 กันยายน -15 ตุลาคม 2557

          ช่วงเวลาดังกล่าวจะพำนักอยู่ที่นครมักกะฮฺ กิจกรรมที่ต้องทำคือ การการละหมาดที่มัสยิดหะรอมนครมักกะฮฺ ให้มากๆ ซึ่งจะมีภาคผลอย่างมากมาย จะมีการบรรยายทุกวัน เรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์หลังอาหารเช้าทุกวัน พาชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์ สาธิตการประกอบพิธีฮัจญ์ยังสถานที่จริง อาทิ การวุกุ๊ฟ ณ ทุ่งอาราฟะฮฺ, มุซดาลีฟะฮฺ การขว้างเสาหินทั้งสามต้น ณ ทุ่งมีนา, ภูเขาเราะฮฺมะฮฺ บริเวณที่ท่านนบี (..) วุกุ๊ฟ ณ ทุ่งอาราฟะฮฺ, ภูเขานูร, ถ้ำฮิรอฮฺ ที่ท่านนบี (..)รับวะฮีย์จากญิบริสให้ประกาศเผยแพร่อิสลามและภูเขาซู้ร บริเวณถ้ำที่นบี (..) หลบภัยจากการตามล่าของศัตรูในวันที่อพยพมาจากนครมักกะฮฺสู่นครมาดีนะฮฺ

          เมื่อถึงวันที่ 8 เดือนฮัจญ์ หรือประมาณวันที่ 1  ตุลาคม 57 ซึ่งเรียกว่าวันตัรวียะฮฺ เป็นวันกำหนดวันที่
สำคัญ ฮุจญาจทุกคนต้องครองเอี๊ยะฮฺรอมเข้าสู่พิธีฮัจญ์ เรียกว่า เข้าสู่ภาคสนามเป็นเวลา
5 วัน ประมาณวันที่

1-5 ตุลาคม 57 ด้วยการพักแรมคืนเต้นท์ที่มีนา กิจกรรม ณ ทุ่งมีนา คือละหมาดย่อโดยไม่รวมในละหมาด
ที่มี
4 รอกาอัต ยกเว้นซุบฮิและมักริบ ส่วนเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 57 เวลา 07:00 น. คือวันวุกุ๊ฟ
ออกจากมีนาเข้าสู่เวลาวุกุ๊ฟนับตั้งแต่บ่าย แซะห์ทำการคุตบะฮฺ (ตักเตือนการปฏิบัติตัวในวันวุกุ๊ฟ) นำละหมาดซุบฮิ และอัศริ
รวมย่อที่ทุ่งอาราฟะฮฺ ทำการวุกุ๊ฟ ขอดุอาอฺ ขออภัยโทษจนถึงเวลาเย็น เมื่อถึงเวลาเย็นนำฮุจญาจออกเดินทางสู่
มุซดาลีฟะฮฺ เวลา
22:00
น. ถึงยังมุซดาลีฟะฮฺ นำละหมาดมักริบรวมย่อ ละหมาดอีซาขอดุอาอฺ รำลึกถึงอัลลอฮฺ
และแรมคืนจนกระทั่งเช้า ละหมาดซุบฮิ ออกเดินทาง

          เช้าวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 (วันที่ 10 เดือนฮัจญ์)

          นำสัมภาระติดตัวออกจากมุซดาลีฟะฮฺ ต่อเนื่องด้วยการนำไปขว้างเสาอะกะบะฮฺ เวลาประมาณ 8:00 น.หลังจากนั้นทำการตะฮัลล้น หญิงตัดผม ชายโกนหรือตัดผม เปลื้องชุดเอี๊ยะฮฺรอมเป็นชุดปกติ

          ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 5 ตุลาคม 2557

          แรมคืนที่มีนา กิจกรรมที่ต้องทำคือรำลึกถึงอัลลอฮฺ (..) ขอดุอาอฺมากๆ ขอรุกโทษและละหมาดย่อในเวลา รอกำหนดเวลาการขว้างเสาหินทั้งสามต้น ในวันที่สามตั้งแต่ตะวันคล้อยจนถึงตะวันตกดิน

         วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2557

          ตะวันคล้อย นำขว้างเสาหินเป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นเดินทางออกจากมีนากลับสู่ที่พัก ที่มักกะฮฺนำตอว๊าฟ
สะแอฮัจญ์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์

          ช่วงเวลาที่เหลือดังกล่าวก่อนเดินทางกลับพยายามละหมาดที่มัสยิดอัล-ฮะรอม ตอว๊าฟซุนนะฮฺให้มากๆ หาซื้อของฝากกลับบ้าน สุดท้ายการตอว๊าฟอำลาบัยตุ้ลลอฮฺ (ตอว๊าฟวิดะอฺ)

วันที่ 15 ตุลาคม 2557                                     เจดดะฮฺ   (ดูไบ,ไคโร,อัมมาน,บาห์เรน,มัสกัต)

16:30 น.         ออกเดินทางจากเจดดะฮฺ สู่อัมมาน  เที่ยวบิน ( EK  MS  RJ  GF  WY )

17:35 .         ถึงอัมมาน พักทรานสิต

วันที่ 16  ตุลาคม 2557                                      (ดูไบ,ไคโร,อัมมาน,บาห์เรน,มัสกัต) - กรุงเทพฯ

01:15 .         ออกเดินทางจากอัมมาน สู่กรุงเทพฯ เที่ยวบิน ( EK  MS  RJ  GF  WY )

14:15 .         ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…………………...  อินชาอัลลอฮฺ

 

                    ตลอดระยะเวลาที่อยู่มาดีนะฮฺ  บริการอาหาร 3 มื้อทุกๆวัน น้ำชา-กาแฟ ตลอด 24 ชมอาหารเช้า 07:00 ./ อาหารเย็น 16:00 .

               สุดท้ายหวังในความเมตตาขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ(..) และให้ได้รับฮัจญ์ที่มับรู้รโดยทั่วกัน (อินชาอัลลอฮฺ) ทรงโปรดให้ทุกท่านมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพด้วยความปรารถดีจาก บริษัท เอส.ที.อารเบียน กรุ๊ปจำกัด

การบริการ

1.               ปฐมนิเทศก่อนเดินทางพร้อมฉีดวัคซีน

2.               คณะผู้นำเดินทางไปและกลับพร้อมฮุจญาจ

3.               แนะนำวิธีประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดการเดินทางทั้งมาดีนะฮฺและมักกะฮฺ

4.               แจกกระเป๋าเดินทางพร้อมกระเป๋าสะพาย

5.               ค่าบริการหนังสือเดินทางฮัจญ์ (2 ปี)

6.               ค่าบริการสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

7.               นำชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในนครมาดีนะฮฺและมักกะฮฺ

8.               ค่าเข้าเมืองของรัฐบาลซาอุดิอารเบีย

9.               แจกหนังสือคู่มือฮัจญ์

10.             แจกผ้าเอี๊ยะฮฺรอม (ชาย) และฮิญาบสีดำ (หญิง)

11.            บริการอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า-กลางวัน-เย็น) และชา-กาแฟ ตลอด 24 ชม.

12.            บริการที่พัก ติดแอร์ ทั้งมาดีนะฮฺและมักกะฮฺ ตามระเบียบราชการ

เอกสารที่ต้องเตรียมทำหนังสือเดินทางและยื่นวีซ่า

1.               รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 โหล (ภาพสี ฉากหลังขาว)

2.               สำเนาทะเบียนบ้าน

3.               สำเนาบัตรประชาชน

4.               ทะเบียนสมรส (กรณีภรรยาเดินทางพร้อมสามี)

หมายเหตุ      ทำหนังสือเดินทางใช้บัตรประชาชนตัวจริงอย่างเดียว

หมายเหตุ          วันและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และตามกำหนดการดูเดือนของประเทศซาอุดิอารเบีย

                 

 

 
counter