: เกี่ยวกับเรา

 

บริการฮัจย์

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.อาราเบียน กรุ๊ป  ได้รับอนุญาตให้จัดการขนส่งในกิจการฮัจย์และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ เลขที่ 31/2545 ลงวันที่ 27 กันยายน 2545 และมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
 

 
ขอนำท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี  ด้วยการบริการที่สุดประทับใจเป็นกันเอง เรามีประสบการณ์ และนักวิชาการ ผู้มีความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามให้การอบรม และนำการประกอบพิธีฮัจย์ และอยู่ร่วมกับท่านตลอดเวลา  ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านใช้บริการของเราแล้ว การประกอบพิธีฮัจย์ของท่านจะถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
counter